Công ty cổ phần Zusso Việt Nam

 Tầng 1, tòa nhà Hà Đô Park Side, Trần Đăng Ninh kéo dài, Dịch Vọng, Cấu Giấy, Hà Nội.
 Hotline: 0986.228.022
 Email: admin@zusso.com.vn

* Thời gian làm việc: Từ 9h ~ 21h00
* Thời gian nhận khách:
– Cắt tóc, gội đầu: Đến 20h30
– Hóa chất: Đến 19h30

Tầng 1, tòa nhà Hà Đô Park Side, Trần Đăng Ninh kéo dài, Dịch Vọng, Cấu Giấy, Hà Nội.