Thành lập từ

Năm 1985

ZUSSO ASSOCIATES tiền thân của CMA ngày nay – được khai trương tại Room 1, khu Harajuku Central. ZUSSO không ngừng phát triển theo định hướng là không gian cho salon thẩm mỹ, đồng thời là nơi triển khai các khóa đào tạo nhà tạo mẫu tóc, chúng tôi bồi dưỡng thợ nghề không chỉ giới hạn trong hệ thống học nghề mà còn mở rộng để không bị lệ thuộc vào tập quán cũ để tạo nên salon thẩm mỹ với phong cách mới. Cho đến nay chúng tôi vẫn trung thành với tôn chỉ hoạt động này.

Xem thêm

Dịch vụ

Người lớn

Trẻ em

Trang thiết bị

Catalogue Mẫu tóc

Bảng giá dịch vụ

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

Chị Phương

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Chị Phương

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Chị Phương

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Chị Phương

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Chị Phương

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Chị Phương

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….